باروری ابرها چگونه انجام می شود

باروری ابرها چگونه انجام می شود

بهمن ۲۶, ۱۳۹۶ 0 By حسن شجاعی

از واژه cloud seeding با ترجمه‌های باروری ابرها، باران مصنوعی و  اَبرآمایی  یاد می‌شود. باران وقتی اتفاق می‌افتد که به کمک ذرات ریز معلق موجود در هوا و در کنار ابر، بلورهای یخ تشکیل بشه و این بلورهای یخ آروم آروم با جذب رطوبت بیشتر بزرگ‌تر و سنگین‌تر می‌شوند تا آماده فرود به سطح زمین به صورت باران یا برف می‌شوند. در باروری ابرها یا ایجاد باران مصنوعی همین ذرات ریز نقش اصلی را بازی می‌کنند که به آن aerosol یا هواویز می‌گوییم.

هواویز واژه پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که به ذرات بسیار ریز جامد یا مایع معلق در هوا می‌گوییم. ایده این است که ذرات ریز اولیه که هسته تشکیل دهنده قطرات باران یا برف هستند را به ابرها تزریق کنیم و با افزایش تعداد این ذرات امکان جذب رطوبت موجود در ابر و تشکیل قطرات باران یا برف را بر اطراف این ذرات بوجود آوریم.

موادی که برای باروری ابرها استفاده می‌شود بسته به نوع ابر متفاوت است ولی بیشتر از یدیدنقره (AgI)، دی اکسید کربن جامد(CO2) که به آن یخ خشک می‌گویند و نیتروژن مایع(N) استفاده می‌شود.

در تصاویر زیر باروری ابرها با استفاده از هواپیما و باروری از روی زمین نمایش داده شده است

مطالعه بیشتر:

مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها

بارور کردن ابرها

باروری ابرها