دسته: دفتر ایام


تیر ۶, ۱۳۹۲ 0

از نگاه دیگری

By حسن شجاعی

می‌گویند مثنوی معنوی همان کتابی است که پس از خواندن آن شریعتی، شریعتی شده است و منصرف از رجعت دوباره…