تیر ۶, ۱۳۹۲ 0

از نگاه دیگری

By حسن شجاعی

می‌گویند مثنوی معنوی همان کتابی است که پس از خواندن آن شریعتی، شریعتی شده است و منصرف از رجعت دوباره…

خرداد ۷, ۱۳۹۲ 1

پردازش در ابر

By حسن شجاعی

Cloud Computing را اغلب با عبارت پردازش در ابر ترجمه کرده‌اند. ابر در حقیقت استعاره‌ای از اینترنت است. معمولا در…